Documentos da Comisaría de la 1ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional

12 Feb 2013

Documentos da Comisaría de la 1ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional

Ambos os dous órganos poden considerarse antecedentes da actual Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como así o testemuñan as series documentais que dan constancia do desenvolvemento das funcións que tiñan encomendadas, baseadas nas disposicións da vella Lei de 13 de maio de 1933, do patrimonio artístico nacional, e noutras normas anteriores e posteriores. Podemos atopar así expedientes informativos de monumentos con rica información de carácter textual ou fotográfico sobre toda clase de bens culturais espallados por toda a xeografía galega, informes, expedientes de autorización de obras (que inclúen proxectos e fotografías), fichas do inventario dos bens constitutivos do patrimonio, denuncias sobre atentados contra o patrimonio, correspondencia... Boa parte destas series documentais teñen a súa continuidade, sen aparente ruptura, nas que seguen a producir a dirección xeral citada e os órganos colexiados que dela dependen.
Amosamos aquí dous documentos que ilustran sobre o comezo da actividade da Comisaría da 1ª Zona en Santiago de Compostela en 1945, nas dependencias que a Catedral puxo á súa disposición na praza de Praterías. No primeiro, o comisario, Manuel Chamoso Lamas, comunica ao concello o inicio da actividade da oficina da Comisaría en Santiago. No segundo, o alcalde, Jorge de la Riva Barba, acusa recibo e ofrécelle a colaboración da institución municipal.
Estes documentos formarán parte da exposición: Patrimonio documentado: a protección e intervención nos bens culturais a través dos documentos dos arquivos, que organizada polo Arquivo de Galicia terá lugar na Cidade da Cultura de Galicia a partir do mes de xuño deste ano.