Servizo e medidas preventivas fronte ao COVID-19 no Arquivo de Galicia

Servizo e medidas preventivas fronte ao COVID-19 no Arquivo de Galicia
18 Mai 2020

Servizo e medidas preventivas fronte ao COVID-19 no Arquivo de Galicia

Outras medidas adoptadas no protocolo son: •    Non se prestarán servizos de consulta de materiais especiais (mapas e planos, fotografías, pergamiños...) •    Todas as actividades que organice o centro serán dixitais. •    Non haberá material de difusión ao alcance das persoas visitantes. •    Toda a documentación ou materiais aos que accedan as persoas usuarias de forma presencial deberán quedar en corentena de 10 días como mínimo antes de ser empregados de novo. Cita previa: arquivogalicia.cultura@xunta.gal Tfno. 881 999 661