Castelo

10 Xan 2022
10 Mar 2022

Castelo

Aspectos do castelo de Monterrei (Ourense) vistos por Antonio Seoane Díaz, "Tonecho", nos comezos da década de 1960 ou fins da anterior: unha vista do conxunto desde Verín, a torre da Homenaxe e a torre de Damas.