Coche

15 Dec 2021
15 Mar 2022

Coche

Esta fotografía da Colección do Arquivo ofrece unha das imaxes de coche antigo máis interesantes que conservamos. Os tres fachendosos automobilistas contrastan coa cabana teitada de xestas e as mulleres cargadas co outono que contemplan a escena desde unha estrada que artella toda a composición.

 

Décadas máis tarde, na década dos anos de 1940, o automóbil era xa unha realidade presente no campos e nas cidades, pero na España do gasóxeno e a autarquía buscábanse fórmulas que compesasen as penurias polas que atravesaba o país naquela altura.

 

No fondo do Goberno Civil da provincia da Coruña consérvase o expediente que se xerou en xuño de 1946 para difundir na prensa e en todas as institucións da provincia unha exposición de vehículos eléctricos con motivo do concurso organizado pola "Junta de Gasógenos" da "Delegación del Gobierno para la Ordenación del Transporte", que pretendía a súa aplicación en gran escala e orientar a "utilización de estos vehículos hacia las esferas Municipales, Diputaciones y servicos de Correos..., los servicios de mataderos, basuras, riego, etc."

 

A fotografía ten a signatura 4985 da Colección fotográfica. O expediente é o 34027-161 do fondo do Goberno Civil.