Imprenta

03 Xan 2022
03 Mar 2022

Imprenta

Unha vista do exterior da imprenta "El Ribadaviense", empresa aínda existente da vila ourensá, tomada por Antonio Seoane Díaz, "Tonecho", arredor do ano 1960.