Redondela

24 Nov 2021
28 Feb 2022

Redondela

Un aspecto da vella rúa da Ribeira, en Redondela, a comezos do século XX. É unha postal editada en Madrid pola Fototipia Castañeira y Álvarez.