Ficción

07 Xan 2022
07 Mar 2022

Ficción

Entre 1755 e 1760 disputouse preito na Real Audiencia de Galicia entre don Francisco Fernández Prieto, cura de Santo André do Castro de Beiro, no concello de Ourense, e don Fernando de Bóveda, sobre reivindicación de bens daquela parroquia.

 

Ao chegar ao trámite da proba documental, habitual, xunto a testemuñal, nesta clase de litixios, a parte demandante presentou “un folleiro de papeles, que comprehenden diez y ocho ojas de quarto”, que a parte contraria cualificou de falso:

“... por los motibos de no estar archivados, dispersos, que dicho folleiro está desquadernado sin pergamino, no tiene prinzipio ni fin, comienza con letras de este tiempo pero sigue con otras que parezen más antiguas, tiene la descripción de las letras que se hallan en la pared de dicha iglesia, no es protocolo y ni formalidad de serlo... ni trasunto sacado con comisión de ningún señor juez... de que es ficción dictada por el discurso del compositor...”

 

En efecto, os papeis presentados como proba polo cura do Castro de Beiro eran singulares e pura ficción. Tanto, que ben merecerían un estudo específico sobre eles. Tal e como figura hoxe no preito, ese “folleiro” aparece cosido dentro dun cartapacio confeccionado coa folla dun antigo códice litúrxico como capa, que contén, ademais, o libro de visitas e de gastos de fábrica da parroquia, de mediados do século XVI e comezos do século XVII, e varias escrituras notariais e un preito de fins do século XV e comezos do século XVI.

O “folleiro”  é un pequeno caderno claramente engadido posteriormente, xunto coas escrituras mencionadas, a un auténtico libro ou rexistro parroquial. Nel transcríbense supostas escrituras antigas que acreditarían a antigüidade da parroquia e a súa fundación por unha tal dona Urraca, viúva do conde Teudemundo “de los patrimonios y capitán de los exércitos del rey Égica”.

Así, o primeiro documento transcrito nel sería, nada menos, que un ano anterior á invasión da Península Ibérica polos musulmás (no 711). Prosegue con outro no que o rei don Ramiro I (famoso pola súa estreita relación co apóstolo Santiago e a batalla de Clavixo) concede privilexios a esta pequena parroquia e culmina coa transcrición, en letras capitulares (maiúsculas), de diversas inscricións que aparecen na igrexa parroquial, incluída a da sepultura da fundadora dona Urraca, ademais doutros documentos posteriores.

Sendo estrañas tanto a composición coma a letra (ou letras) de todo o “folleiro”, máis estraño e imaxinativo é o contido do texto, do que se di que é “un traslado ben y fielmente sacado dos papés e pergamynos da fundación da eireja de Castro, que se ronpían...”

É case unha pura tolería na que se mesturan os godos, a Galia, os romanos, os suevos, os silingos, os sarracenos, os gregos, Prisciliano...

Vexamos unha pequena mostra:

“... eu Urraca, serba de Christo?, viuda del conde Teud[e]mundo de los patrimonios y capitán de los exércitos del rey Egica contra la Galia gótica Francia -? o rei Viutiza mandou derryvar os muros, castelos y fortalezas de toda España, que non se fortificase nelas, desfazer las armas que tubiesse o reyno para conservaciónde paz y la de los romanos y suevos como persona del linage de los feroces godos, de familya del buen rey Cindosoyndo, su avuelo, y da parentela de Teodofredo y Favyla, sus hixos, que destronou o rey Egica. Theodofredo en Córdova, Favila a Galycya con su hixo Uvitiza y Sisnando, eremita de junto del río Órvigo, Calañes de Ostrys, dito de los griegos (...) foy morto Favila por Viutiza por liviandades de su muger, y o Vitiza, desamparando Galiza...

“Christus, era DCCXXXXVIII [roto: kalenda]s junias, en el Castro de Anpliloqyo y quedando en mis heredamentos que mys avós la reyna Reciverga y Chindasvindo me avían dado y Viutiza al conde Teudemundo y porque avía ganado de unos arranos que seguía la seta arryana y de Prisciliano, justificándose? Contra ho mandado do rey, chamados Vanzemelo y Atulpho, fyllos de Ardabasto griego, capitán que fue de la Galizia, yo pecadora de todas mynas ofensas y pecados de Teudemundo, my marido, para que nuestro señor nos perdone, y que es gran virtud avitar e enrryquecer las yglesias de Dios, que deixaron destruídas y asoladas los romanos, sylingos y suevos, peores que ismaelitas y asarracenos, en el nombre de Dios y amor de Christo, para perpetua honrra y polos pecados de mis antepasados...pondo esperança en la casa celestyal, donde ay moytas moradas y todas las cousas son de Dios y de súa mae,... offresco este pequeño don y do a Dios... de sus ministros y sacerdotes que viven y vivieren na eireja y monisterio chamado de Santo André, apóstolo de Deus, que es pobre oratorio junto do castelo Amphiloquio... antigua colonia de romanos de municipio de Bracara Augusta y vía militar a mesón de Lugo...,

“ansy eu, de mina voluntad y alumbrada de Deus, fundo y reydifico el vendito oratorio y la fago yglesia de christianos y cathólicos con nombre de avocación del glorioso discypulo Santo Andrés, pescador de almas, y para que la myña vaya dereita a la venaventuranza...”

Non podemos saber que decisión tomou o tribunal en relación con esta proba, pois no ano 1760 faleceu o demandado e o preito parece que quedou en suspenso.

Este preito ten a signatura 2525-21 do fondo documental da Real Audiencia de Galicia.