17 DE MAIO.- DIA DAS LETRAS GALEGAS.-

17 DE MAIO.- DIA DAS LETRAS GALEGAS.-

17 DE MAIO.- DIA DAS LETRAS GALEGAS.-

 
Testamento de Mayor de Cubas.
1488, setembro, 3. Pontevedra
Ante Francisco Fernández, escriban de cámara e notario público xurado de Pontevedra e do mosteiro de S. Xoán de Poio.
Galego. Letra cortesá. 1 f. 435 x 549 mm. Pergameo.
Fondos privados - Arquivos familiares – Cubas
Pl. 1, c. 1, carp.5 (13)

 
Contén ademais:

 
-Testemuño notarial de Francisco Fernández sobre cumprimento do contido no testamento de Mayor de Cubas por Luis Afonso, clérigo de S. Andrés de Lourizán, o seu herdeiro.
1493, setembro, 26. [Pontevedra].
- Testemuño notarial de Gonzalo de Presas sobre a entrega de carta de pago a Ordoño de Perlín, receptor da Santa Cruzada, de bens pertencentes a ela e contidos no testamento de Mayor de Cubas.
1511, outubro, 1. Pontevedra.

 
Nota: Servía como cuberta dun protocolo de Gregorio Rodríguez Fructuoso. C. 832(1)