Dezaseis documentos custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra amosáronse na exposición El final de los Códices

Dieciséis documentos custodiados en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra se mostraron en la exposición El final de los Códices
07 Mar 2013

Dezaseis documentos custodiados no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra amosáronse na exposición El final de los Códices

 Entre os documentos reais figuran os outorgados en nome de Alfonso XI, Fernando IV, Pedro I, Enrique III, Xoán I e Xoán II. Neles concédense beneficios e exencións á Vila de Baiona, como a carga e descarga no seu porto e os relacionados coa frota de Portugal.
Moitos destes privilexios son confirmación doutros concedidos polos anteriores monarcas, destacando o Privilexio Rodado de Xoán II, de 1420, onde confirma os bos usos e costumes dados á vila polos seus antepasados. Trátase do documento máis solemne e vistoso, en pergameo de gran formato. Teñen gran importancia os elementos de validación, destacando o signo policromado en forma de roda, de aí o seu nome, que consta de tres espazos circulares, dos cales o máis interior ten o emblema da coroa, formado por dous castelos de tres torres ameadas e dous leóns rampantes contrapostos en cuarteis. A cada lado da roda distribúense en columnas os nomes dos confirmadores. Falta o selo de chumbo.
As provisións reais, onde se conceden mercedes á Vila de Baiona, son dos Reis Católicos e de Felipe IV. As Bulas, escritas en latín, son do século XVI e fáltalles o selo de chumbo.
Todos eles están restaurados. Soamente a Provisión Real de Felipe IV conserva o selo de placa e algúns, debido ao seu estado de conservación, presentan problemas de lectura.
Estes documentos son o testemuño da importancia histórica que tivo a Vila de Baiona, polo que se pode considerar unha das vilas máis ilustres de Galicia.