O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra acolleu o encontro entre José Luis Basanta Campos e Guillermo García de la Riega, defensor da orixe galega de Cristóbal Colón, para datar uns documentos que poderían reforzar tal teoría

El Archivo Histórico Provincial de Pontevedra acogió el encuentro entre José Luis Basanta Campos y Guillermo García de la Riega, defensor del origen gallego de Cristóbal Colón, para datar unos documentos que podrían reforzar tal teoría
08 Xan 2013

O Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra acolleu o encontro entre José Luis Basanta Campos e Guillermo García de la Riega, defensor da orixe galega de Cristóbal Colón, para datar uns documentos que poderían reforzar tal teoría

O encontro, polo tanto, debeuse á necesidade de datar o legado documental da familia García de la Riega que permitiría achegar novas pistas sobre a orixe de Colón. O exame da documentación amosou un sol, un unicornio, un can, unha campá, unhas mans ... A filigrana do unicornio é propia do 1430, o que sitúa, nun principio, o papel nese ano. Aínda así, Basanta Campos, cre necesario completar o exame co estudo das tintas con luz ultravioleta e infrarroxa.
O estudo das marcas de auga coordinado, no seu día, por José Luis Basanta abarca desde o século XIV ata o XIX e céntrase no papel custodiado no Arquivo do Reino de Galicia, nos arquivos históricos provinciais de Lugo, Ourense e Pontevedra, o Arquivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela, os arquivos catedralicios de Santiago, Lugo, Mondoñedo, Ourense e Tui, ademais dos históricos diocesanos de Santiago e Ourense. Tamén foi obxecto de estudo o soporte da escrita do Museo Provincial de Pontevedra. A obra está composta por 8 tomos publicados pola Fundación Pedro Barrié de la Maza desde 1996 ata o 2002 e é unha referencia esencial na materia.