O labor de formación do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra completouse o ano 2013 co achegamento á arquivística dunha nova estudante da Universidade de Santiago de Compostela

La labor de formación del Archivo Histórico Provincial de Pontevedra se completó el ano 2013 con el acercamiento a la archivística de una nueva estudiante de la Universidad de Santiago de Compostela
09 Xan 2014

O labor de formación do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra completouse o ano 2013 co achegamento á arquivística dunha nova estudante da Universidade de Santiago de Compostela

Nese tempo, Paloma achegouse ás funcións, á documentación e ó funcionamento do arquivo a través do coñecemento dos fondos máis representativos que custodia o centro, comezando a familiarizarse coa teoría e a terminoloxía arquivísticas. O cadro de clasificación, a descrición e a instalación da documentación de forma axeitada completou a súa formación co fin de proporcionarlle a visión global que necesita como punto de partida para afondar no complexo mundo dos arquivos.