Autorización de reprodución de documentos dos arquivos para a súa publicación e/ou difusión

Autorización de reprodución de documentos dos arquivos para a súa publicación e/ou difusión

 

  • Obxecto: autorizar a reprodución de documentos dos arquivos de xestión autonómica para a súa publicación e / ou difusión.
  • Requisitos: presentar a solicitude de autorización. Cando a reprodución de documentos poda xerar beneficios económicos ao interesado, esixirase, ademais, a firma dun convenio coa Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades no que se fixarán as condicións xerais de reprodución.    
  • Órgano responsable: Dirección Xeral de Cultura
  • Prazo: o prazo de presentación está aberto todo o ano.
     

Documentación a presentar

  • Solicitude normalizada segundo o Anexo I dirixida á Dirección Xeral de Cultura
  • Xustificante do pago de taxas

 

Formulario