Doazón de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia

Doazón de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia

 

  • Obxecto: Regular as doazóns de bens do patrimonio documental a un arquivo dependente da Xunta de Galicia.
  • Requisitos: presentar a correspondente solicitude na Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
  • Órgano responsable: Dirección Xeral de Cultura.
  • Prazo: o prazo de presentación está aberto todo o ano.

 

Documentación a presentar

  • Solicitude normalizada segundo o Anexo I dirixida á Dirección Xeral de Cultura
  • Anexo II, relación de documentos
  • Fotografías

 

Formulario