Autorización de saída de documentos de arquivos galegos

Autorización de saída de documentos de arquivos galegos

 

  • Obxecto: autorizar a saída temporal de documentos de arquivos galegos con motivo dunha exposición ou para a súa restauración.
  • Requisitos: O representante do arquivo presentará unha solicitude a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
  • Órgano responsable: Dirección Xeral de Cultura.
  • Prazo: o prazo de presentación está aberto todo o ano.

 

Documentación a presentar

  • Solicitude normalizada segundo o Anexo I dirixida á Dirección Xeral de Cultura
  • Anexo II, relación de documentos solicitados
  • Anexo III, no caso de exposición: características da sala de exposición, entidades aseguradoras e transporte
  • No seu caso, proxecto de restauración dos documentos

 

Formulario