Comodatos

Comodatos

Servizo de depósito en réxime de comodato de fondos documentais en arquivos xestionados pola Xunta de Galicia

  • Obxecto: cesión en depósito ou comodato dun fondo documental nun arquivo xestionado pola Xunta de Galicia.
  • Requisitos: ser propietarias ou titulares de dereitos reais de fondos documentais (persoas físicas ou xurídicas). Presentar a solicitude a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.
  • Órgano responsable: Secretaría Xeral de Cultura.
  • Prazo: o prazo de presentación está aberto todo o ano.

 

Documentación a presentar

  • Solicitude normalizada segundo o Anexo I dirixida á Secretaría Xeral de Cultura
  • Anexo II, relación de documentos.
  • Fotografías
  • Outros

 

Formulario