Actividade do Consello de Arquivos de Galicia

 

Actividade do Consello de Arquivos de Galicia

O Consello de Arquivos de Galicia é o órgano asesor en materia de arquivos no ámbito da Comunidade Autónoma. Son as súas funcións, entre outras, o asesoramento sobre a organización, estrutura e ordenación do Sistema de Arquivos de Galicia.

Neste órgano están representados os arquivos das institucións que integran o Sistema de Arquivos de Galicia e cuxas funcións inciden na política de arquivos e na protección do patrimonio documental.

O Consello de Arquivos de Galicia funciona a través do Pleno, en Comisión Permanente, como órgano de apoio e en grupos de traballo específicos para a realización de informes e estudos que teñan relación coas competencias do Consello.