Bolsas de formación en materia de arquivos

Listaxe de bolsas

2018

Bolsas de formación
Resolución do 27 de xuño de 2018 pola que se aproban os listados definitivos de admitidos e excluidos e os adxudicatarios das 20 bolsas de formación…

2016

Bolsas de formación
Resolución do 21 de decembro de 2016 pola que se aproba a prórroga das bolsas de formación en materia de arquivos convocadas pola Orde do 15 de marzo…
Bolsas de formación
Beneficiarios: Licenciados universitarios ou titulación equivalente, segundo o Espazo Europeo de Educación Superior, cunha configuración curricular (…
Bolsas de formación
Orde do 15 de marzo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as…
Bolsas de formación
Resolución do 1 de xullo de 2016 pola que se aproban os listados definitivos e a adxudicación de 20 bolsas de formación en materia de arquivos (Orde…
Bolsas de formación
RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2016 pola que se procede á publicación da relación dos beneficiados e o importe das bolsas concedidas en virtude da…

2015

Bolsas de formación
O 30 de xuño de 2015 remataron as 20 bolsas de formación en materia de arquivos convocadas pola Orde do 27 de febreiro de 2014. Lembramos que estas…

2014

Bolsas de formación
Os interesados poderán presentar as alegacións que estimen oportunas nun prazo de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte á publicación…
Bolsas de formación
LISTADO DE DESTINOS   -Arquivo de Galicia (Santiago de Compostela) 4 bolsas -Arquivo do Reino de Galicia (A Coruña)          3 bolsas -Arquivo…
Bolsas de formación
Orde do 27 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras de bolsas de formación en materia de arquivos e se convocan as…